Wat kost een uitvaartverzekering?

De premie die u moet betalen hangt af van de dekking en de leeftijd waarop u de verzekering afsluit. Hoe ouders u bent bij aanvang van de verzekering, des te hoger de premie. De kans op overlijden wordt steeds hoger naarmate u ouders wordt. De verzekeraar moet in dat geval sneller uitkeren. Gemiddeld genomen is de premie bij een aanvangsleeftijd van 60 jaar ongeveer 4 keer zo hoog als bij een aanvangsleeftijd van 20 jaar.

Gebruik het onderstaande hulpmiddel om de kosten van uw uitvaartverzekering te berekenen: